2020/2021 ÕA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIEESMÄRGID

 

MÄNGIME, ÕPIME JA KASVAME KOOS!

Laps omandab viisaka käitumise ja suhtlemise oskusi mängu kaudu. Eesmärkide saavutamiseks õpib väljendama oma tundeid ja arvestama kaaslastega.

 

TERVE LAPS ON RÕÕMUS LAPS!

Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut, kehalist aktiivsust ning õpetada oma tervist hoidma.

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTES LÄHTUME:

  • lapse individuaalsest arengutempost, toetades lapse arengut koostöös lapsevanematega;

  • lapse loomulikust huvist uurimise ja katsetamise vastu;

  • tundemaailma rikastamisest läbi muinasjuttude, muusika ning eneseväljenduse loovtegevustes;

  • pöörame tähelepanu eluterve mõtlemisega, rõõmsate ja aktiivsete, loodust ja maaelu väärtustavate laste arendamisele, et kujundada väärikat järeltulevat põlvkonda.