nimekirjast väljaarvamise avaldus

LAEVA   LASTEAIA DIREKTORILE

 

                   

                                                              Lapsevanem......................................... 

                                  A V A L D U S

  

Palun kustutada ............................................rühma nimekirjast minu laps

 

......................................................................................

 

seoses.................................................................................................

 

..........................................................................................................

 

 

 

................................                         .........................................

(kuupäev)                                          (allkiri)