lasteaeda vastuvõtu avaldus

LAEVA LASTEAIA DIREKTORILE

 

 

                                                      AVALDUS

 

 

 Palun  minu  laps  ………………………………………………………………………...........,

                                                            (ees- ja perekonnanimi)

isikukood  …………………….........................., vastu võtta Laeva  Lasteaeda.                                                                                     

 

Lasteaiakohta  soovin  alates  …………………………………………………………………..

                                                             (kuupäev)

 

 

Rahvastikuregistri järgne aadress:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Tegelik elukoht:…………………………………………………………………………………

 

Kontaktandmed:

 

Ema :

 

Nimi :                     ………………………………………………………..

Töökoht  ja  amet : ………………………………………………………..

Telefon  :                ………………………………………………………..

e - mail :                 ………………………………………………………..

 

Isa :

 

Nimi :                     ……………………………………………………….

Töökoht  ja  amet : ……………………………………………………….

Telefon :                 ……………………………………………………….

e - mail :                 ……………………………………………………….

 

Kinnitan  eelpool toodud  andmete  õigsust.

Olen tutvunud Laeva vallavalitsuse 30.09.2011 määrusega nr 10 “Laeva Lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord”.

 

 

……………………………..                                   ……………………

      (ees- ja  perekonnanimi)                                              (allkiri)

 

……………………………..

         (kuupäev)