II LIITRÜHMA TEGEVUSED

 

2-3 AASTASED

E. KUULAMINE JA KÕNELEMINE

VAATLEMINE JA UURIMINE

LIIKUMISTEGEVUSED

 

T. KUNSTITEGEVUSED

VAATLEMINE JA UURIMINE

 

K. KUULAMINE JA KÕNELEMINE

VÕRDLEMINE JA ARVUTAMINE

MUUSIKATEGEVUSED

 

N. KUULAMINE JA KÕNELEMINE

LIIKUMISTEGEVUSED

 

R. KUULAMINE JA KÕNELEMINE

KUNSTITEGEVUSED

 

LOGOPEED TEGELEB LASTEGA

KOLMAPÄEVAL JA NELJAPÄEVAL.

 

I LIITRÜHMA TEGEVUSED

 

4-5a

6-7a

E.

Kuulamine ja kõnelemine

Võrdl ja arvut/ Lug ja kirjut 5a

Vaatlemine ja uurimine

 

Kuulamine ja kõnelemine

Võrdl ja arvut/ Lug ja kirjut

Vaatlemine ja uurimine

T.

Kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused 10.45

Kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused 10.45

Võrdl ja arvut/ Lug ja kirjut

K.

Võrdl ja arvut/ Lug ja kirjut 5a

Kuulamine ja kõnelemine

Muusikategevused

Rütmika

Võrdl ja arvut/ Lug ja kirjut

Kuulamine ja kõnelemine

Muusikategevused

Rütmika

N.

Kunstitegevused

Kunstitegevused 5a

Võrdl ja arvut/ Lug ja kirjut

Kunstitegevused

Kunstitegevused

R.

Vaatlemine ja uurimine

Kunstitegevused

Liikumistegevused 9.45

Vaatlemine ja uurimine

Kunstitegevused

Liikumistegevused 9.45