II LIITRÜHMA TEGEVUSED

 

4-5a

6-7a

E.

Vaatlemine ja uurimine

Kuulamine ja kõnelemine

Kunstitegevused

Vaatlemine ja uurimine

Kuulamine ja kõnelemine

Kunstitegevused

T.

Kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused

 

Kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused

Lugemine ja kirjutamine

K.

Kuulamine ja kõnelemine

Kunstitegevused

Võrdlemine ja arvutamine

Muusikategevused

Kuulamine ja kõnelemine

Kunstitegevused

Võrdlemine ja arvutamine

Muusikategevused

N.

Liikumistegevused

Vaatlemine ja uurimine

Liikumistegevused

Vaatlemine ja uurimine

Võrdlemine ja arvutamine

R.

Lugemine ja kirjutamine (eeltöö)

Kunstitegevused

Muusikategevused

Rütmika

Lugemine ja kirjutamine 

Kunstitegevused

Muusikategevused

Rütmika

I LIITRÜHMA TEGEVUSED

 

1,5-2a

3-4a

E.

Kuulamine ja kõnelemine

Võrdlemine ja arvutamine

 

Kuulamine ja kõnelemine

Võrdlemine ja arvutamine

Vaatlemine ja uurimine

T.

Kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused

Kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused

K.

Kunstitegevused

Kuulamine ja kõnelemine

Muusikategevused

Kunstitegevused

Kuulamine ja kõnelemine

Muusikategevused

N.

Kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused

kuulamine ja kõnelemine

Liikumistegevused

 

R.

Vaatlemine ja uurimine

Kunstitegevused

Muusikategevused

Vaatlemine ja uurimine

Kunstitegevused

Muusikategevused