Lasteaed on lastele avatud E - R  7.00 -18.00.                                 

 

Lõunane vaikne tund on 13.30 - 15.00, sel ajal lapsi üle ei anta.

 

Lasteaias on võimalik kasutada ka poolepäevahoidu, mis tähendab, et laps läheb peale lõunasööki või peale lõunast und koju.

 

Lasteaialaps ei tule üksi lasteaeda  ega lahku sealt ilma täiskasvanuta (va koolieelikud erandkorral lapsevanema kirjaliku avalduse alusel).

 

Last lasteaeda tuues andke laps isiklikult lasteaia õpetajale üle.

 

Andke lapsele kaasa piisavalt vahetusriideid ja mugavad jalanõud ning vahetuspesu jaoks eraldi kilekott. Sportimiseks on lapsele vajalik eraldi spordiriietus, jalanõud  (mis ei libise) ja käterätt.

 

Magamiseks on lapsel  pidžaama või öösärk.

 

Igal lapsel on kaasas isiklik kamm. 


Lapsevanem on kohustatud tasuma kuu osalustasu ja toiduraha vallavalitsuse kassasse või arveldusarvele  hiljemalt 25. kuupäevaks.

 

Osalustasu lapse eest on 29.70 €.

 

TOITLUSTAMINE

 Lapsed söövad lasteaias hommikusööki kell    8.30

                                         lõunasööki kell        12.15


                                               oodet kell        16.00.

 

Lapse toidupäeva maksumus on 1.80 €, sellest

 

 hommikusöök  0.40 €

 

                         lõunasöök       1 €                               

 

                         õhtuoode        0.40 €.

 

Lapsevanema teate alusel on võimalik maha arvestada erinevaid toidukordi.

 

Lapse puuduma jäämisest teatab lapsevanem lasteaeda enne kella 10.00. Sel juhul arvestatakse laps järgmisest päevast toidult maha. Ilma etteteatamata puudumise korral arvestatakse laps toidult maha alates puudumise kolmandast päevast.

 

Kui laps tuleb peale puudumist lasteaeda, teatab lapsevanem sellest lasteaeda eelmisel päeval enne kella 10.00. 

                              

Lapsele maiustusi kaasa andes palume arvestada rühma kõikide lastega.         

 

 ÕPPETÖÖ

 

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, kus vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, pesemine, riietumine, koristamine jm), vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)  ning õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

 

 

Pedagoogide poolt kavandatud õppetegevusi viiakse läbi 1.septembrist kuni 25.maini. Mai lõpu, juuni ja augustikuu üldisteks tegevusteks on mäng nii toas kui õues. Toimub õppeaasta jooksul omandatud teadmiste  kinnistamine. Õpetajad on sellel perioodil õpi- ja mängukeskkonna loojad, kes aitavad lastel oma mõtteid ja ideid teostada.

 

ET KOOSTÖÖ KODU JA LASTEAIA VAHEL SUJUKS HÄSTI:

 

 

  • Tooge laps lasteaeda hiljemalt kella 9.00-ks (algavad hommikuring ja tegevused).
  • Haiguse korral  jätke laps koju.
  • Osalege aktiivselt ühisüritustel, väljasõitudel, spordiüritustel.
  • Hoolekogu kaudu osalete lasteaia juhtimises.
  • Kõik ettetulevad probleemid palun lahendage koheselt koos lasteaia töötajatega.