Laeva Lasteaias on

 

LAPS            

 • teadmishimuline
 • tervist väärtustav
 • viisakas
 • sportlik
 • loov
 • sõbralik

 

LAPSEVANEM

 • tervist väärtustav
 • huvitub oma lapse arengust
 • valmis koostööks lasteaiaga
 • usaldab õpetajaid

 

TÖÖTAJA

 • tervist väärtustav
 • lapsest lähtuv
 • loov
 • koostööaldis
 • õppiv ja arenev
 • viisakas